Historie

Historie našeho zařízení se začala psát před více než padesáti lety. Šluknovský výběžek se v poválečném období stal místem, kde mnoho objektů dostalo nové využití jako místa poskytování různých druhů sociálních služeb. 

Stejný osud potkal i některé domy v Horní Poustevně. Kromě civilních pracovníků se o klienty staraly také řádové sestry. 

Vybavení a péče odpovídaly tehdejší době. Pro klienty se vařilo v centrální kuchyni, jedlo se ve společné velké jídelně. Pokoje měly mnoho lůžek bez možnosti soukromí a bez možnosti, aby si klient mohl ovlivnit prostředí, ve kterém žije.

Většina aktivit byla také organizována hromadně bez ohledu na individuální zájmy a potřeby klientů.

S příchodem ředitele pana Milana Chába se situace začala výrazně měnit. Pan Cháb ve své práci využíval nové metody poskytování sociálních služeb, individuální přístup. Mnoho dobrých námětů čerpal z intenzivní spolupráce se zahraničím. Poskytované sociální služby jeho novátorským přístupem předběhly svou dobu.
 

Historie

Související témata