Současnost

Služby v současnosti poskytujeme ve zcela neústavním prostředí. Služby poskytujeme dětem od 3 let a dospělým se všemi stupni mentálního postižení, s tělesným a kombinovaným postižením.

Klienti žijí v samostatných domácnostech, které fungují samostatně a jsou vybaveny jako běžné byty.

Každá domácnost je samostatný byt, je vybaven běžným nábytkem a vybavením. Domácnosti fungují jako byty, jak jsme na něj zvyklí v běžném životě. 

V každém bytě je vždy kuchyně s jídelní částí, obývací pokoj, ložnice klientů, WC, koupelna. Každý byt je zcela individuálně vybaven nábytkem, domácí technikou a dalším bytovým vybavením a doplňky. Klienti si mohou domácnost podle svých možností a potřeb vybavit vlastními předměty.

Klienti se dle svých možností zapojují do běžných domácích činností a tím dochází k nácviku a upevnění jejich motorických, psychických a sociálních schopností. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který na základě osobního profilu klienta a v souladu s přáními a potřebami klienta společně se sociálním pracovníkem zajišťuje individuální plánování. Služby vytváříme a plánujeme podle potřeb, zájmů a přání klientů.


 
Současnost 1Současnost 2Současnost 3


 

Domácnosti se nacházejí v běžné zástavbě a v dosahu služeb obvyklých v tomto území.Některé objekty jsou bezbariérové a umožňují tak poskytovat služby i osobám se sníženou pohyblivostí.

Ve Vilémově provozujeme také pracoviště, kde masérky poskytují našim klientům služby zaměřené na relaxační a aktivizační činnosti.

Kromě běžných sociálních služeb si naši klienti mohou vybrat z pestré nabídky dalších terapií a aktivit, které vedou k udržení zdravotního stavu, ke zlepšení sebeobsluhy a k rozvoji schopností a dovedností klientů. Je to například pobyt na kozí farmě, hudební kroužek, kroužek pohybových aktivit, turistický kroužek, aromaterapie, canisterapie.

Klientům zprostředkováváme výlety, dovolené, návštěvy kulturních, sportovních a společenských akcí. Organizujeme různé kulturní a společenské akce otevřené pro veřejnost. Klienti v mladším věku navštěvují mateřskou školu, základní školy. Potom mohou své vzdělání rozšířit i na střední škole nebo na základní škole projít speciálními kurzy. Pomáháme klientům najít uplatnění na běžném trhu práce. Podporujeme vztahy klientů s jejich rodinami a přáteli.

O klienty se stará tým kvalifikovaných pracovníků. Spolupracujeme s různými specialisty z mnoha oblastí péče o handicapované.
 

Související témata