Domov pro osoby se zdravotním postižením

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením je celoroční pobytová sociální služba poskytována dle §48 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Kapacita služby je 82 lůžek.


Sociální služba je poskytována v domácnostech v Horní Poustevně, ve Vilémově a ve Šluknově. Tyto domácnosti tvoří samostatné byty, které mají vždy kuchyni s jídelní části, obývací pokoj, ložnice klientů, WC a koupelnu. Každý byt je zcela individuálně vybaven nábytkem, domácí technikou a dalším bytovým vybavením a doplňky.

 

Cílová skupina

Sociální služba je poskytována dětem od 3 let a dospělým bez omezení věku, se všemi stupni mentálního postižení, s tělesných a kombinovaným postižením. Sociální službu nezajišťujeme osobám se závislostí na omamných a návykových látkách a osobám s duševním onemocněním.
Služba je přednostně určena občanům hlavního města Praha.

 

Poslání sociální služby

Posláním služby Domov pro osoby se zdravotním postižením je zajistit důstojný a spokojený život uživatelům, kteří v důsledku svého postižení nejsou schopni žít sami, a vytvářet prostředí, které jim poskytne pocit bezpečí a dostatek prožitků ze života běžné domácnosti. Snažíme se naplňovat potřeby a přání uživatelů, individuální mírou podpory rozvíjet jejich soběstačnost a v co největší míře je začleňovat do života většinové společnosti. Podporujeme zvyšování samostatnosti uživatele a jeho nezávislosti. Uživatelům v dětském věku vytváříme podmínky pro optimální vývoj jejich osobnosti a prožívání dětství se vším, co přináší.

 

Cíle sociální služby

  • vytvářet prostředí, ve kterém se budou uživatelé cítit příjemně – „rodinnou atmosféru“
  • přistupovat k uživatelům dle individuálních potřeb a přání, s respektem,
  • rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatelů dle jejich přání a potřeb,
  • podporovat další vzdělávání uživatelů po ukončení základního vzdělávání,
  • pracovat s konkrétními uživateli na základě Individuálního plánu,
  • umožnit uživatelům v maximální možné míře začlenit se do společenského a pracovního života,
  • pomáhat uživatelům při uplatňování práv a osobních zájmů (adekvátní forma sdělování informací, doprovázení při vyřizování záležitostí na úřadech, doprovázení k lékaři)

Úhrada za poskytované služby

Bydlení 280,- Kč/den
Celodenní strava 235,- Kč/den


Úhrada za úkony péče je ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Nezaopatřené osoby nehradí pobytové služby. Nezaopatřenost osoby se v tomto případě posuzuje podle § 11 zákona č.117/1995 Sb. o státní sociální podpoře.