Informace k návštěvám

INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM
 
 
Návštěvy klientů jsou možné za dodržení těchto podmínek:
 
  • Návštěva se předem telefonicky nebo mailem ohlásí domácnosti, kde klient bydlí, a domluví termín a čas návštěvy.
 
  • Návštěva při příjezdu vyplní a podepíše dotazník.
 
  • V souladu s doporučenými postupy ministerstva práce a sociálních věcí návštěva předloží potvrzení o negativním testu nebo o tom, že v době 90 dnů předem dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID – 19.
 
  • Návštěva nebude probíhat v domácnosti.
 
  • Návštěva bude probíhat v místnosti vyhrazené pro návštěvy, v případě příznivého počasí ve venkovních prostorách Integrovaného centra.
 
  • Po celou dobu návštěvy budou mít návštěvníci přes nos a ústa nasazen respirátor třídy FFP 2.
 
  • V průběhu celé návštěvy není možné konzumovat žádné nápoje ani žádná jídla.