Informace k návštěvám

INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM
 
 
Návštěvy klientů jsou možné za dodržení těchto podmínek:
 
  • Návštěva se předem telefonicky nebo mailem ohlásí domácnosti, kde klient bydlí, a domluví termín a čas návštěvy.
 
  • Návštěva při příjezdu vyplní a podepíše dotazník.
 
  • Návštěva při příjezdu předloží potvrzení o negativním PCR testu ne starším než 72 hodin (předkládá i osoba očkovaná či osoba, která v době 180 dní přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID – 19).
 
  • Návštěva nebude probíhat v domácnosti.
 
  • Návštěva bude probíhat v místnosti vyhrazené pro návštěvy, v případě příznivého počasí ve venkovních prostorách Integrovaného centra.
 
  • Po celou dobu návštěvy budou mít návštěvníci přes nos a ústa nasazen respirátor třídy FFP 2 či KN 95.
 
  • V průběhu celé návštěvy není možné konzumovat žádné nápoje ani žádná jídla.