Kdo jsme

Ve všech našich službách naplňujeme motto naší organizace Hledáme cestu bez plotů. Nikdo z našich klientů nežije za ploty faktickými ani za ploty pomyslnými.

IC Horní Poustevna

Naší snahou je, pokud to umožňuje zdravotní stav a míra postižení klientů, snižovat závislost klientů na poskytované sociální službě. Klienti proto mohou v takovém případě přejít ze služby domovy pro osoby se zdravotním postižením do služeb s menší mírou podpory – tedy do chráněného bydlení a následně i do služby podpora samostatného bydlení.

Na cestě k větší samostatnosti významným způsobem pomáhá naše další sociální služba sociálně terapeutické dílny: Na dvou pracovištích dílen v Horní Poustevně a ve Šluknově si klienti osvojují a rozvíjejí pracovní a sebeobslužné návyky a dovednosti, díky nimž se mohou lépe začleňovat do běžného života.

Všechny naše služby jsou poskytovány v „neústavním“ prostředí.

Klienti žijí v samostatných domácnostech, které fungují samostatně a jsou vybaveny jako běžné byty.

Pro naše klienty se snažíme vytvářet domácí prostředí, kde život během dne, měsíce a roku probíhá co nejpodobněji jako běžný život.

Chceme klientům trvale poskytovat přátelské a bezpečné prostředí.

Naše zařízení je otevřené a vítá spolupráci s různými subjekty z běžného života.

 
areal.jpg
top