Dílna u Markétky

 

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní sociální službou poskytovanou dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dílna u Markétky má pracoviště v Horní Poustevně a ve Šluknově. Okamžitá kapacita služby je 25 klientů.

 

Činnost dílny se zaměřuje na

Činnosti se realizují v těchto dílnách

 • bazální nabídky v souladu s principy bazální stimulace
 • smyslovou výchovu
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • muzikoterapii
 • komunikaci prostřednictvím bazálních nabídek a smyslové výchovy
 • nácvik sebeobsluhy a samostatnosti
 • ozvíjení poznávacích (pracovních) procesů a řeči
 • textilní dílna
 • dřevodílna
 • arteterapeutická dílna
 • motivační a relaxační dílna
 • košikářská dílna
 

Komu je služba určena

Sociální služba Sociálně terapeutické dílny – Dílna u Markétky je poskytována klientům od 16 do 64 let se všemi stupni mentálního postižení, s tělesným a kombinovaným postižením. Integrované centrum nezajišťuje sociální služby osobám se závislostí na omamných a návykových látkách a osobám s duševním onemocněním. Služba je přednostně určena občanům hlavního města Praha.
 

Poslání Dílny u Markétky

Posláním Dílny u Markétky je zachovat stávající schopnosti uživatelů a rozvíjet pracovní a sebeobslužné návyky a dovednosti, díky nimž se mohou uživatelé zařadit do běžného života.
 

Cíle sociální služby

 • rozvíjet a zdokonalovat pracovní návyky a dovednosti uživatelů,
 • rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatelů dle jejich přání a potřeb,
 • vytvářet prostor k tvůrčí činnosti,
 • zachovat stávající schopnosti uživatelů,
 • rozvíjet jemnou a hrubou motoriku,
 • pracovat s konkrétními uživateli na základě Individuálního plánu

Sociální služba se poskytuje zdarma.