Mikulášská obchůzka

12. 05. 2023
Letošní mikulášská obchůzka byla tradiční a přesto velmi jiná než v předešlých letech. Navzdory geografickému umístění našich oblastí, na samém severu České republiky, jsme nebyli po několik let zpět zvyklí na bohatou sněhovou nadílku. Díky ní tak byla letošní Mikulášova pochůzka po oblastech   pohádková. Pátého prosince tak vyrazil Mikuláš s plnou nůší vitamínu a drobných dobrot po našich domácnostech. Své putování započali na oblasti Vilémov, kde postupně svou přítomností potěšili spoustu klientů, na dětských domácnostech byla družina očekávána s obavami. Přes počáteční ostych a strach nám klienti zarecitovali básničky a vysloužili si tak sladkou odměnu. Nemohly chybět ani  sliby a prosby, že ten další rok bude se zlobením lepší. Ve Šluknově na družinu čekali všichni vzorně připraveni, sladké balíčky tak po básničce putovaly ke svým majitelům a nutno říci, že se u některých dlouho neohřály. Za přicházející tmy dorazila družina do Horní Poustevny , kde se z nebe snášely sněhové vločky, zahradou zněly andělské zvonky a křupání sněhu pod kopyty čertů dávalo tušit, že se družina blíží. Početná skupina obyvatel domu s č.p. 50 nás velmi vřele přivítala, a i přes delší čekání byli všichni veselí a těšili se z přítomnosti Mikuláše, čertů a andělů. I v ostatních  domácnostech zazněly básničky a sliby,  všichni se pak ochotně s družinou fotili. Mikuláš a zejména čerti si všechny sliby pamatují a budou hříšníky po očku sledovat, za rok ve stejnou dobu vystaví účet.  
 
 
 
top