Aktivity za využití koní

27. 01. 2020 v 19:22 hodin
Integrované centrum nabízí svým klientům novou aktivitu s názvem :  ,,Aktivity za využití koní "
SPECIFIKACE SLUŽBY „ AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ“
 
V rámci hiporehabilitace se provádí  také Aktivity s využitím koní (dále jen AVK), tj.zařazují se aktivity s koněm ze země i hřbetu, aktivity na koni vedeném na lonži nebo vedení koně samotným uživatelem. Jako forma odměny se zařazují také relaxační procházky do přírody. Smyslem ježdění však není výuka jízdy na koni, ale působení na uživatele  prostřednictvím koně.
Kůň je zařazen jako medium do oblasti pedagogické a sociální s cílem podpořit změny chování, smyslového deficitu.
Cílem je naučit sebepoznání, sebehodnocení a rozvoj svých schopností, dovedností a učení, využíváme motivaci. Kůň podporuje emotivní zážitek, podporuje intelektuální složku a pozornost, kůň je silným motivačním prvkem pro další činnosti- pomáhá v pedagogické práci.
CÍLE V AVK:
 • učení(jako proces osvojování vědomostí, dovedností, postojů, nabývání zkušeností)
 • posílení pozitivních osobnostních vlastností
 • spoluvytváření hodnotového systému
 • nácvik komunikace
 • nácvik schopnosti spolupracovat
 • prožití pocitu sounáležitosti či členství ve skupině
 • snížení rizika sociálního vyloučení(navázání nových kontaktů, posílení kontaktů v rodině, pomoc při zapojení do běžného života, aktivizace jedince
 • pozitivní ovlivnění chování(zlepšení schopnosti sebekontroly, zlepšení soběstačnosti)
 • zlepšení psychické kondice( rozvoj kognitivních funkcí, posílení sebevědomí, navození pozitivních změn v psychice, možnost relaxace a odpočinku)
 • usnadnění edukačních procesů(prvky motivační a zážitkové)
 • pozitivní a smysluplné trávení volného času
top