Indiánské babí léto a Srdce na dlani

20. 08. 2014 v 11:47 hodin
Takové dva zvláštní názvy a ještě v jednom řádku by mohly vzbuzovat pochybnosti, co to vlastně má znamenat. Klienti a pracovníci Integrovaného centra v tom měli jasno dávno předtím, než na sklonku léta tento program proběhl.
Jednalo se o tradiční zahradní slavnost v našem areálu v Horní Poustevně. Tentokrát se nám podařilo spojit ji s oceňováním nejlepších pracovníků, které každoročně pořádá náš zřizovatel Hlavní město Praha pod názvem Srdce na dlani. Indiánské babí léto byl zase nápad našich pracovníků, kteří celou slavnost pojali v indiánském duchu. Program byl tedy opravdu nabitý. 
Srdce na dlani je krásná mnohaletá tradice, která oceňuje pracovníky organizace. Pracovníky vybírají sami klienti. Výběr u nás probíhá opravdu zodpovědně. Máme pro každou naši oblast (Poustevna, Vilémov, Šluknov) připravenu volební schránku s logem soutěže. Ta putuje po jednotlivých bytech – domácnostech a dovnitř klienti vhazují lístky se jménem svého nejoblíbenějšího pracovníka. Pak nastane otevření volebních schránek a sčítání hlasů. 
Letos se absolutní vítězkou v naší organizaci stala Jana Barochová, vedoucí oblasti Šluknov. Dalšími vítězkami byly Martina Menšíková Štěpánková, vedoucí oblasti Poustevna a Jindřiška Mitošinková, vedoucí oblasti Vilémov.
Naše vítězky byly při slavnosti oceněny a na podzim se také zúčastnily slavnostního programu Srdce na dlani v Praze, kde byly všechny organizace v sociální oblasti zřizované Hlavním městem Prahou.
O skvělý hudební program se postaral Bohuš Matuš, který kromě svého pěveckého umění ukázal i obrovské pochopení pro naše klienty a jejich touho si s ním zazpívat. Tradičně a skvěle program moderoval Jožka Zeman.
V indiánském duchu se nesly jednotlivé části programu, které připravily pracovnice sociálně terapeutických dílen, sociální pracovnice i další naši pracovníci.
Byla to také příležitost k setkání s rodinami klientů a návštěvami z jiných zařízení.
Nechyběla ani návštěva a možnost prohlídky hasičského vozidla.
K pohodě celého dne přispělo pestré občerstvení, na kterém se podílely i jednotlivé domácnosti.
top