Milulášská obchůzka

05. 12. 2022 v 13:00 hodin
Mikuláš s andělem a čerty na nebeské obchůzce.
V předvečer svátku svatého Mikuláše, tedy 5.12. vyrážejí nebeské bytosti na obchůzku po obydlích, aby odměnily, nebo naopak pokáraly zlobivé děti. V Integrovaném centru tomu nemůže být jinak a všichni se vždy těší na tuto událost. Někteří v obavách, zda-li byli celý rok dostatečně hodní, jiní se těší na milou a nevšední pohádkovou návštěvu.
Dnešní podobu mikulášské nadílky všichni známe. Ústřední postavou je Mikuláš, starší muž s bílými vlasy a plnovousem, který má na sobě většinou biskupské roucho a vysokou špičatou biskupskou čepici. V ruce pak drží zakroucenou berlu, často má na zádech nůši. Nepřichází ale sám. Většinou jej doprovází laskavý anděl s křídly a hvězdou na čele či svatozáří a čert. Náš český čert je ve světě unikátní, neboť je spíše rozpustilý a sympatický nežli zlý, přesto umí případné zlobivce pokárat.
Mikuláš, anděl a čert se chovají většinou laskavě, jen někde se snaží čert hrozit metlou či hrozivě kroutí hlavou. Za odříkání básničky nebo zazpívání písničky dětem nadělí Mikuláš či anděl sladkosti a drobné hračky, někdy přidá i brambory a kousek uhlí jako připomenutí, že nebyly po celý rok jen hodné. I dnes si některé dávají večer za okno punčochu na mikulášskou nadílku.
Nebeská návštěva postupně navštívila všechny domácnosti Integrovaného centra, někde byli očekáváni s otevřenou náručí, aby vyčinili malým nezbedům. Jinde se celé osazenstvo vesele smálo a vítalo nebeské bytosti. Každý dostal balíček plný sladkostí a ovoce, nebo jiných věcí, které vykouzlí úsměv na tváři. Čert věděl o několika hříšnících, které si chtěl ve svém pytli odnést s sebou do pekla, naštěstí stačila přímluva ze strany klienta nebo personálu, že se v následujícím roce polepší.
Doufejme, že všichni dostojí svého slibu a čert nebude mít v příštím roce plné ruce práce.
 
top