Olympijské hry

03. 06. 2023
Olympijské hry ve Vilémově.
Antické olympijské hry byly nejvýznamnější ze všech řeckých her. Byly pořádány od 8 sto. př.n.l. až do poloviny 5.sto., každé čtyři roky . Konaly se v červenci nebo v srpnu k poctě boha Dia. Olympijské hry měly velký význam, protože upevňovaly národní jednotu Řeků, kteří byli rozděleni na množství kmenů. První olympijské hry, o kterých se dochovaly zprávy, se v Olympii uskutečnily roku 776 př.n.l. Naše první olympijské hry se dle antické předlohy uskutečnily v sobotu 3.6. 2023 na pomyslném Olympu ve Vilémově u sportovní haly.  Pro klienty byly připraveny disciplíny, které měly za úkol prokázat fyzickou zdatnost, tak jako u bojovníků v antickém Římě. Soutěžilo se v přetahování s římským bojovníkem. V běhu se zátěží, to mělo nahrazovat těžkou výzbroj bojovníků. V hodu do dálky, ve slalomu, dále pak v přechodu přes kladinu a ve střílení na branku. U všech disciplín asistovaly krásné bohyně, které zajištovaly bezpečnost a případnou ukázku disciplíny. Soutěžit dorazily i týmy z Domova Potoky z Chřibské  a Domova pro osoby se zdravotním postižením Brtníky. Po klientech si vyzkoušely všechny disciplíny i bohyně, které za potlesku a vřelého povzbuzování absolvovaly všechny disciplíny. Po každém sportu vyhládne a j potřeba doplnit energii, podával se čerstvý těstovinový salát, zákusek a káva.  Nadešla chvíle nejočekávanější a to předávání medailí. A protože všichni soutěžící byli naprosto skvělí, byli oceněni zlatou medailí. Zlatým hřebem bylo ukončení olympijských her, kdy nám Sbor dobrovolných hasičů ve Vilémově vytvořil pěnu, kde se přítomní osvěžili a zařádili si. Velké poděkování patří všem kolegyním , které se akce zúčastnily, či ji jinak podpořily.
top