Tři králové

06. 01. 2023 v 2:00 hodin
Tři králové
Na šestý leden  připadá svátek Tří králů, kterým končí vánoční období. Svátek odkazuje na trojici mudrců, podle pozdější tradice králů - Kašpara, Melichara a Baltazara - kteří se po pastýřích přišli do Betléma poklonit právě narozenému Ježíši Kristovi a donesli mu zlato, kadidlo a myrhu. I u nás v zařízení dodržujeme tuto tradici a každým rokem vyráží tříkrálová družina na obchůzku po všech domácnostech. Naši králové však do domácností přináší zcela jiné dary než tomu bylo dříve. Co také v dnešní době s kadidlem a myrtou 😊 Tři králové na každé z domácností zazpívali a předali sladké ovoce a čokoládové penízky. Spoustu klientů se ke zpívání koledy přidalo, společný zpěv pak zněl z mnoha domácností. Tři králové pak všem  popřáli do nového roku hodně zdraví, síli a pohody. Šestý leden je spojen také s koledováním a žehnáním domů, kdy se na dveře píše svěcenou křídou nápis K+M+B. Nejde však o počáteční písmena jmen králů, ale o zkratku latinského nápisu Kristus žehnej tomuto domu - Christus mansionem benedicat. Stejně tak doprovod Tří Králů pastýř, napsal na vchodové dveře všech domů a bytů tato symbolická písmena.  
 
top