Čarodějnice

30. 04. 2021 v 13:00 hodin
Čarodějnice
Pálení čarodějnic je v našem zařízení zavedenou a oblíbenou akcí. V tento den se zaměstnanci i klienti přestrojí za čarodějnice, čaroděje a jiné čarodějné postavy. I letos tomu nemohlo být jinak. Po dlouhé zimně a řadě opatření, byla tato akce veselým zpestřením pro klienty a zaměstnance. Opět bylo nutné zachovat všechna předepsaná opatření, tak aby se klienti mezi sobou nepotkávali a minimalizoval se tak možný přenos nemoci. Organizace opatření dopadla na jedničku, proto nic nebránilo tomu, vrhnout se do víru čarodějnického slavení. Noc ze 30. dubna na 1. května je významným dnem. Nachází se v kalendáři přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem, už od nepaměti jí byla přisuzována magická moc. Popel z magických ohňů, které neodmyslitelně k oslavě rovnodennosti patří, nebýval jen tak obyčejný. Podle pověstí dával sílu a zdraví, také se sypal na pole, aby byla dobrá úroda. Lidé také věřili , že se v tuto noc otevírají jeskyně s poklady.
Ohně zaplály postupně ve všech oblastech. V Horní Poustevně se toho dne stylově upalovaly na hranici Covidějnice, pekly se buřty a vládla všudypřítomná dobrá nálada.
Ve Vilémově se sešly čarodějnice všeho druhu, od čarodějnic z mokřadů a hlubin po různé jezinky, temnice a ohnice. Pro klienty si připravily veselé odpoledne, ve stylovém čarodějnickém příbytku, kde se podávaly pařátky v rosolu, různé čarodějnické lektvary, žabí hleny a jiné laskominy. Samozřejmostí bylo opékání buřtů a spálení čarodějnic, která si střediska pro tuto příležitost připravila. Nemohla chybět ani čarodějnická módní přehlídka.
Ve Šluknově se slétly čarodějnice k pořádání soutěží pro klienty, na pořadu dne byly soutěže typu tanec s koštětem, vaření lektvaru, létání na koštěti a mnoho dalších tematických soutěží. Také se mezi zúčastněnými vyhlašovala nejhezčí a v soutěžích nejúspěšnější čarodějnice. Výherci si odnesli sladké odměny.
Počasí nám velice přálo, čarodějnické odpoledne si všichni napříč oblastmi užili. Společně jsme spálili všechny ohně a neduhy loňského roku.
 
 
top