Pohádkový les aneb cesta pohádkovým královstvím

13. 05. 2023
Pohádkový les aneb cesta Pohádkovým královstvím.
Vilémov se druhou květnovou sobotu proměnil v pohádkové království , kolektiv zaměstnanců oblasti Vilémov připravil pro uživatele trasu pohádkového lesa. Na prvním stanovišti klienty přivítala maminka selka, která vypráví pohádku o Pohádkovém království, společně s dcerou uspávají Jeníčka, zde měli klienti za úkol pohoupat a pochovat miminko. Další zastavení bylo u zbrojnošů, u kterých bylo úkolem předvést slalom na koni. U královny a pana krále na klienty čekalo praní a věšení královského prádla. Místní rybník, který leží na trase pohádkového lesa má i svého vodníka,  klienti z rybníku lovili  dušičky.  Co by to bylo za království bez princezen, u těch našich se v trávě hledaly korále. S kuchařem se třídila zelenina a ovoce na královský oběd. Království bez šaška by bylo smutné království, u toho, který čekal na trase klienti se shazovaly kuželky. V království nesmí chybět ani princ, u toho se odehrávalo házení s kroužky.  Každé pohádky je jednou konec a na konci nemohl být nikdo jiný nežli pohádkový dědeček s vnoučkem, u kterého se v seně hledal kouzelný zvoneček a pohádky byl koneček. Cestu pohádkovým královstvím jsme zakončili na zahradě u skvělých zákusků, kávy, salátů a grilovaného masa. Velké poděkování patří všem kolegům, kteří se na akci podíleli. 
top